De 2 Linden
HOME
APPARTEMENT
OMGEVING
KAMPINA
BOSSEN & VENNEN
FIETSROUTES
FOTO'S
PRIJZEN
OVER ONS
LINKS
CONTACT
Facebook
Omgeving » Bossen Vennen

In dit fantastische wandelgebied ontvlucht u voor een moment de waan en drukte van alledag. Droom weg aan de rand van stille, rustgevende vennen, die bij mist en nevel hun mysterie verhullen. Wandel langs weelderige, ontoegankelijke moerassen en moerasbossen en verwilderde akkers. Sluit uw ogen en geniet van de vele zangvogels. In de Oisterwijkse Bossen en Vennen is dichtbevolkt Nederland ineens heel ver weg.

Smeltwater

De tientallen vennen stammen uit de laatste ijstijd. De meeste zijn gevormd door de wind. Die sleet de laagtes uit en stoof het zand op tot grote hopen eromheen. Later vulden de kommen zich met regenwater. Het Kolkven is als enige uitgesleten door het woeste water van een smeltende ijsvlakte. Futen, aalscholvers en eenden zoals de tafeleend, de kuifeend en de wintertaling bevolken het water. Ook de dodaars, een bedreigde vogel, voelt zich hier thuis. Bij het Kolkven kunt u ze zonder storen bewonderen achter een vogelscherm.

Waterlelies

Enkele vennen zijn uitgebaggerd. Oevers zijn boomvrij gemaakt om de wind vrij spel te geven en oevervegetatie weer de ruimte te geven. In het water groeien bijzondere planten zoals oeverkruid, waterlelie en zeldzame sieralgen. Ook in de bossen wordt ingegrepen. In eentonige dennenakkers hakken de boswachters open plekken, waar loofbomen, struiken en kruiden kunnen groeien. Dood hout blijft liggen. Dat levert voedingsstoffen, trekt insecten en vogels aan en dient als schuil- en nestplaats voor muis, egel en winterkoninkje.